investeerder gezocht

investeerder ondernemersSAXBERG INVESTMENT - INVESTEERDER GEZOCHT

Saxberg Investment richt haar activiteiten op vastgoed en participaties. Onze blik is gericht op nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt. Onze investeringen zijn gericht op ondernemers en voor lange termijn.


Participaties op basis van ondernemerschap

Wij zijn ondernemers en willen zaken doen met ondernemers. Om samen te werken aan het creëren van kansrijke mogelijkheden willen wij u en uw plannen leren kennen.

Om te kunnen beoordelen of gesprekken over een mogelijke participatie zinvol zijn, dient Saxberg Investment te kunnen beschikken over voldoende gegevens over u en uw onderneming(splannen), onder andere:

  • een curriculum vitae van het management.
  • een businessplan.
  • een overzicht van de huidige aandeelhouders en financiers.
  • een prognose voor het lopende jaar en een begroting van het benodigde risicodragende vermogen.
  • de mate waarin het management, de aandeelhouders en financiers bereid zijn dit in te vullen.

Saxberg Investment investeert ook in jonge ondernemingen.

In geval van participatie dienen de rendementsperspectieven van de betrokken onderneming goed te zijn. Saxberg Investment richt zich op een minderheidsbelang tot 49% van het aandelenkapitaal in de onderneming.

De looptijd van een participatie verschilt per deelneming en staat niet bij voorbaat vast. Dit om de onderneming de tijd te geven om met behulp van de investering een gezonde groei te realiseren.


investeerder ondernemer